Trang chủ - hợp đồng lao động

hợp đồng lao động

Mẫu Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân

Phụ lục số 2a – Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Mẫu Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân Read More »

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 10: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010) Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 Tên cơ sở xin phép…… CỘNG HÒA XÃ …

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Read More »

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp được ký kết với cá nhân theo quy định của công ty và Luật doanh nghiệp, người này sẽ đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của công ty hoặc liên danh. Mẫu Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp CỘNG HÒA …

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp Read More »

Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận

Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận được ký kết dành riêng với những điều khoản đặc thì chỉ phù hợp cho các vị trí trưởng ca, trưởng đội, trường phòng,… Mẫu Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận Read More »

Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án

Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án là dạng hợp đồng lao động đặc thù phù hợp sử dụng cho nhân lực thuộc các phòng ban về dự án trong công ty. Mẫu Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc …

Hợp đồng lao động cho nhân viên phòng dự án Read More »

Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý

Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý được thực hiện như thế nào, gồm điều khoản gì, xin mời các bạn tham khảo biểu mẫu của chúng tôi. Mẫu Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc …

Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý Read More »

Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn

Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn được sử dụng trong đơn vị nhằm thỏa thuận điều kiện về chế độ, công việc cho những lao động có trình độ chuyên môn cụ thể. Mẫu Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc …

Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn Read More »

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng là những thỏa thuận lao động theo thời vụ hoặc khối lượng công việc cụ thể mà tại đây, thời hạn làm việc sẽ không vượt quá 12 tháng. Định nghĩa Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng Hợp đồng lao động …

Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng Read More »

Hợp đồng lao động cho công nhân phổ thông

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy hợp đồng lao động nên bao gồm những điều …

Hợp đồng lao động cho công nhân phổ thông Read More »

Mẫu Hợp đồng lao động 2019

Mẫu Hợp đồng lao động 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị:……. Số:……………….. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: Chức vụ: Đại diện cho (1): Điện thoại: Địa chỉ: Và một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: …

Mẫu Hợp đồng lao động 2019 Read More »

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….. , ngày….. tháng….. năm …. Tên đơn vị:……. Số:……………….. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………. Quốc tịch:…………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………………… Đại diện cho (1): …………………………………………. Điện …

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019 Read More »

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đơn vị: CÔNG TY…………….. Số: …../HĐLĐ/2011 Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2011 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao …

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019 Read More »

Đơn xin không tái ký hợp đồng

Đơn xin không tái ký hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp Hợp đồng của các bên đã đến thời hạn chấm dứt và 1 bên không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng thì gửi đến bên còn lại thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng. Cụ …

Đơn xin không tái ký hợp đồng Read More »

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (Giữa người lao động và doanh nghiệp) Hợp đồng đi làm việc có thời hạn tại nước [TEN NUOC] Hôm nay, …

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài Read More »

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …….. – HĐLĐ Chúng tôi: Một bên là: Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………… Sinh năm: ………………………. Quốc tịch: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. Đại diện doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………. Một …

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn Read More »

Hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………,ngày……tháng……năm…… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :…………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… Đại diện cho ……………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………… …

Hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ Read More »

Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …….. – HĐLĐ Chúng tôi: Một bên là: Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………… Sinh năm: ………………………. Quốc tịch: ……………………………………………………….. Chức …

Hợp đồng lao động Read More »

Hợp đồng lao động dành cho nhân viên phòng kế toán

Hợp đồng lao động dành cho nhân viên phòng kế toán, trưởng phòng kế toán, kế toán viên. Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ …

Hợp đồng lao động dành cho nhân viên phòng kế toán Read More »

Hợp đồng lao động dành cho phòng nhân sự

Hợp đồng lao động dành cho phòng nhân sự, hợp đồng lao động ngắn hạn, dài hạn dễ dàng sử dụng cho các phòng nhân sự của công ty. Tổng quan Hợp đồng lao động dành cho phòng nhân sự Điều 13 Bộ luật lao động 2019 (BLLĐ) quy định Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự …

Hợp đồng lao động dành cho phòng nhân sự Read More »

1900.0191