Trang chủ - hợp đồng thi công

hợp đồng thi công

Hợp đồng thi công xây dựng chung cư

Hợp đồng thi công xây dựng chung cư có thể được chia thành nhiều phần, bởi lẽ đây là một công trình lớn với nhiều hạng mục, để một đơn vị tham gia và chịu trách nhiệm có thể sẽ dẫn tới những hạn chế không đáng có. Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng …

Hợp đồng thi công xây dựng chung cư Read More »

Hợp đồng thi công điện chiếu sáng

Hợp đồng thi công điện chiếu sáng được cung cấp bởi các cá nhân, đơn vị có khả năng trong việc thi công, xây lắp các hạ tầng đèn, thiết bị chiếu sáng. Mẫu Hợp đồng thi công điện chiếu sáng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Hợp đồng thi công điện chiếu sáng Read More »

Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện

Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện được dùng cho các thỏa thuận để đấu nối, lắp đặt hệ thống điện nội bộ hoặc hạ tầng nhất định. Xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây. Mẫu Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …

Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện Read More »

Công văn gia hạn hợp đồng thi công

Công văn gia hạn hợp đồng thi công được sử dụng khi công việc thi công không thể hoàn thành đúng thời hạn và cần có thêm thời gian để thực hiện công việc. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: 07/CV-BGĐ V/v gia hạn hợp đồng thi công CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …

Công văn gia hạn hợp đồng thi công Read More »

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH … Hợp đồng số … / HĐTK Ngày … tháng … năm Hôm nay ngày … tháng … năm… …

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Read More »

Hợp đồng thi công rèm cửa

Hợp đồng lắp đặt, thi công rèm cửa, hệ thống che chắn ánh sáng có đi kèm thiết kế nội thất, tư vấn nội thất. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Tổng quan Hợp đồng thi công rèm cửa Hợp đồng thi công rèm cửa có …

Hợp đồng thi công rèm cửa Read More »

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Mẫu HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————–***———-   HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở   Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20……. Tại số nhà:……đường ……, phường…….., quận……, tỉnh/tp………….Hai bên gồm có: BÊN THUÊ THI …

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở Read More »

Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình

Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình (Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) MỤC LỤC Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp …

Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình Read More »

Hợp đồng thi công đá Granite

Hợp đồng thi công đá Granite được dùng trong hoạt động thi công, xây dựng công trình nhà ở, cơ quan làm việc. Hướng dẫn làm Hợp đồng thi công đá Granite Hợp đồng thi công đá Granite là thoả thuận giữa một bên giao thầu và bên nhận thầu về việc thiết kế, xây …

Hợp đồng thi công đá Granite Read More »

Hợp đồng thi công mái ngói

Hợp đồng thi công mái ngói gồm những nội dung gì, mời ban đọc tham khảo mẫu hợp đồng dứoi đây Định nghĩa hợp đồng thi công mái ngói Hợp đồng thi công mái ngói là sự thoả thuận của các bên, theo đó bên nhận thi công thực hiện công việc thi công để …

Hợp đồng thi công mái ngói Read More »

Hợp đồng thi công chống thấm

Hợp đồng thi công chống thấm gồm những nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dứoi đây Định nghĩa hợp đồng thi công chống thấm Hợp đồng thi công chống thấm là sự thoả thuận của các bên, theo đó bên nhận thi công thực hiện công việc thi công để …

Hợp đồng thi công chống thấm Read More »

Hợp đồng thi công đổ bê tông

Hợp đồng thi công đổ bê tông gồm nhưxng nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dứoi đây Giới thiệu hợp đồng thi công đổ bê tông Là hợp đồng mà bên thi công đổ bê tông và bên thuê khoán thoả thuận để thực hiện công việc, hợp đồng bao …

Hợp đồng thi công đổ bê tông Read More »

Hợp đồng thi công nhà gỗ

Hợp đồng thi công nhà gỗ gồm những nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây Giới thiệu hợp đồng thi công nhà gỗ Là loại hợp đồng mà bên sở hữu nhà và bên thi công nhà gỗ cùng thoả thuận để thực hiện công việc xây dựng nhà …

Hợp đồng thi công nhà gỗ Read More »

Hợp đồng thi công sơn bả

Hợp đồng thi công sơn bả được sử dụng trong công việc thi công sơn bề mặt tường nhà theo như yêu cầu của bên thuê. Hướng dẫn làm Hợp đồng thi công sơn bả Hợp đồng thi công sơn bả là thoả thuận giữa một bên là nhân công thực hiện thi công, một …

Hợp đồng thi công sơn bả Read More »

Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng

Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng gồm những nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây Giới thiệu hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng là sự thoả thuận giữa các bên trong đó bên nhận thi công thực …

Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng Read More »

Hợp đồng thi công hoàn thiện nhà

Hợp đồng thi công hoàn thiện nhà gồm những nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây Giới thiệu hợp đồng thi công hoàn thiện nhà Hợp đồng thi công hoàn thiện là sự thoả thuận giữa các bên trong đó bên nhận thi công thực hiện công việc hoàn …

Hợp đồng thi công hoàn thiện nhà Read More »

Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ

Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ được dùng trong hoạt động thi công xây dựng căn hộ phục vụ mục đích sinh hoạt, làm việc Hướng dẫn làm Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ là thoả thuận giữa bên giao thầu và bên …

Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ Read More »

Hợp đồng thi công cầu đường

Hợp đồng thi công cầu đường được sử dụng trong hoạt động xây dựng các công trình cầu đường phục vụ cho mục đích di chuyển. Hướng dẫn làm Hợp đồng thi công cầu đường Hợp đồng thi công cầu đường là thoả thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc thực …

Hợp đồng thi công cầu đường Read More »

1900.0191