Hợp đồng thuê sạp chợ

Hợp đồng thuê sạp chợ là thỏa thuận giữa ban quản lý chợ và thương nhân hoặc giữa các thương nhân với nhau trong nội dung thỏa thuận việc thuê và cho thuê vị trí kinh doanh trong chợ, sạp chợ, kiot. Hợp đồng có căn cứ dựa trên các quyền được cho phép của …

Hợp đồng thuê sạp chợ Read More »