Hợp đồng thuê tàu định hạn

Hợp đồng thuê tàu định hạn là thỏa thuận về việc thuê toàn bộ một con tàu có thể kèm theo thủy thủ đoàn với nhiều mục đích không giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc một công việc nhất định. Trong khoảng thời gian này, người thuê có trách nhiệm phải …

Hợp đồng thuê tàu định hạn Read More »