Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo

Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo, hợp đồng cho thuê đặt biển quảng cáo trên diện tích bề mặt bất động sản hay các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách. Hợp đồng thuê đặt quảng cáo là thỏa thuận giữa người có nhu cầu quảng cáo và đơn vị, cá nhân có …

Hợp đồng thuê vị trí quảng cáo Read More »