Hợp đồng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động có những hạn chế gì?

Câu hỏi của khách hàng: Hợp đồng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động có những hạn chế gì? Công ty tôi là công ty xuất khẩu lao động, nay có một công ty được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có vốn 100% nước ngoài. Bên công ty góp vốn đầu tư thành …

Hợp đồng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động có những hạn chế gì? Read More »