Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát mới nhất 2021

Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát là văn bản thỏa thuận giữ bên chủ đầu tư và bên nhà thầu tư vấn về công việc theo dõi, giám sát các bước thi công thực hiện công trình xây dựng. Trong đó hợp đồng cần có các quy định cụ thể về công việc …

Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát mới nhất 2021 Read More »