Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế

Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế là thỏa thuận cung cấp dịch vụ kiểm tra, thẩm tra, rà soát bằng chuyên môn đối với những bản thiết kế thi công nhằm phát hiện ra các lỗi kỹ thuật lớn, nhỏ gây ảnh hưởng tới công trình, đặc điểm địa hình sau này khi …

Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế Read More »