Hợp đồng Ủy quyền có thể thêm phụ lục không

Hợp đồng Ủy quyền có thể thêm bổ sung thêm phụ lục không, viết như thế nào, quy định rao sao? Căn cứ pháp lý: – Bộ luật dân sự 2015. Trả lời: Có thể thêm Phụ lục đính kèm Hợp đồng ủy quyền.             Hợp đồng Ủy quyền là một loại hợp đồng, được …

Hợp đồng Ủy quyền có thể thêm phụ lục không Read More »