Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng container

Vận chuyển hàng hóa bằng container giữ vị trí quan trọng trong hệ thống vận tải phục vụ nền kinh tế quốc dân. Ðây là phương thức vận tải tiên tiến đã đang mang lại hiệu quả cao trong chuyên chở đặc biệt là vận chuyển bằng đường biển. Trong đó hợp đồng vận chuyển …

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng container Read More »