Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ là sự thỏa thuận giữa người kinh doanh vận chuyển đường bộ với người thuê vận chuyển, theo đó người kinh doanh vận chuyển đường bộ nhận vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận đến nơi đến và giao hàng hóa cho người nhận hàng được quy …

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ Read More »