Cầm sổ hộ khẩu để vay tiền có hợp pháp

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Cầm sổ hộ khẩu để vay tiền có hợp pháp? Việc các đơn vị tài chính cho phép sử dụng sổ hộ khẩu để vay tiền có hợp pháp hay không, do em thấy sổ hộ khẩu không phải giấy tờ có giá, mà trong khi đó thì …

Cầm sổ hộ khẩu để vay tiền có hợp pháp Read More »