Có bảo hiểm y tế vùng 135 thì có được hưởng ở bệnh viện nơi đang học không?

Câu hỏi của khách hàng: Có bảo hiểm y tế vùng 135 thì có được hưởng ở bệnh viện nơi đang học không? em là sinh viên được hưởng bảo hiểm y tế vùng 135. Vậy em muốn khám bệnh nơi em đang học tập thì em có được hưởng bảo hiểm y tế không? …

Có bảo hiểm y tế vùng 135 thì có được hưởng ở bệnh viện nơi đang học không? Read More »