Hướng dẫn thu phí viễn thám quốc gia vì mục đích an ninh quốc phòng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hướng dẫn thu phí viễn thám quốc gia vì mục đích an ninh quốc phòng Xin thưa luật sư, tôi muốn hỏi, chúng tôi trước giờ khi thu phí viễn thám quốc gia thì đều trích xuất lại 40% để nộp cho ngân sách nhà nước còn lại …

Hướng dẫn thu phí viễn thám quốc gia vì mục đích an ninh quốc phòng Read More »