Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không? Em và đám bạn có sử dụng cần sa và bị công an bắt giữ lập biên bản, sau đó họ nói sẽ đưa ra xử lý sau và cho bọn em về, chỉ …

Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không Read More »