Hủy kết hôn do chuyển đổi giới tính có hay không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hủy kết hôn do chuyển đổi giới tính có hay không? Tôi có vấn đề xin được giải đáp như sau, tôi và vợ kết hôn năm 2005 qua giới thiệu của hai gia đình chứ cũng không có tình cảm gì nhiều, sau một thời gian chung …

Hủy kết hôn do chuyển đổi giới tính có hay không? Read More »