Kế hoạch vệ sinh môi trường

Kế hoạch vệ sinh môi trường là hoạt động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm triển khai xây dưng kế hoạch dọn vệ sinh môi trường khi có yêu cầu của cấp trên hoặc kế hoạch thường niên tại cơ quan, đơn vị, tổ chức. Dưới đây là mẫu văn bản …

Kế hoạch vệ sinh môi trường Read More »