Kê khai người phụ thuộc

Bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng (người phụ thuộc)

Kê khai người phụ thuộc (hay kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng) là văn bản của cá nhân (những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân) khai báo thông tin chính xác về những người mà mình phải nuôi dưỡng trực tiếp nhằm mục đích khấu trừ thuế thu nhập cá nhân một …

Bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng (người phụ thuộc) Read More »

1900.0191