kê khai tài sản

Văn bản kê khai tài sản

Kê khai tài sản là văn bản của cá nhân có nội dung liệt kê danh sách tài sản do mình sở hữu, văn bản này được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện một công việc hoặc một lợi ích của cá nhân đó  ,cụ thể như sau: Mẫu văn bản …

Văn bản kê khai tài sản Read More »

1900.0191