Khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài? Luật sư Tư vấn Luật Xuất, nhập cảnh – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế …

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài Read More »