Khái niệm, đặc điểm của chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực thẩm mỹ

Khái niệm, đặc điểm của chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực thẩm mỹ như thế nào? 1. Chuẩn mực thẩm mỹ a) Khái niệm chuẩn mực thẩm mỹ Chuẩn mực thẩm mỹ là hệ thống các quy tắc, yêu cầu, đòi hỏi về mặt thẩm mỹ đối với hành vi xã hội của con …

Khái niệm, đặc điểm của chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực thẩm mỹ Read More »