Khái niệm năng lực hành vi dân sự

Khái niệm năng lực hành vi dân sự Trước hết, cần hiểu năng lực hành vi là khả năng của các cá nhân hay tổ chức do pháp luật quy định, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý và tự chịu trách nhiệm về những hành vi ấy. Năng …

Khái niệm năng lực hành vi dân sự Read More »