Khái niệm phụ lục Hợp đồng

Khái niệm phụ lục Hợp đồng Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về phụ lục hợp đồng tại Điều 403 như sau: Điều 403. Phụ lục hợp đồng 1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục …

Khái niệm phụ lục Hợp đồng Read More »