Khái quát về quyền con người và luật quốc tế về quyền con người

Quyền con người Về lí luận cũng như trên thực tế, nhân quyền hay quyền cơ bản của con người là những quyền không thể thiếu để cá nhân có thể tồn tại và phát triển bình thường với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội trong một giai đoạn lịch sử …

Khái quát về quyền con người và luật quốc tế về quyền con người Read More »