Khai sinh cho con có cần sự đồng ý của ông bà không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khai sinh cho con có cần sự đồng ý của ông bà không? Tôi và chồng do gia đình ngăn cấm nên đã tự dọn ra ngoài ở riêng, không có liên quan đến bên gia đình nào cả, tuy nhiên tôi sắp sinh con, cho tôi hỏi …

Khai sinh cho con có cần sự đồng ý của ông bà không? Read More »