Chưa có đăng ký kết hôn thì khai sinh con có cả cha và mẹ có được không

Câu hỏi của khách hàng: Chưa có đăng ký kết hôn thì khai sinh con có cả cha và mẹ có được không Cho mình hỏi chưa có giấy kết hôn có làm khai sinh cho con đầy đủ cả tên cha lẫn mẹ được không ạ Luật sư Tư vấn Luật hộ tịch – …

Chưa có đăng ký kết hôn thì khai sinh con có cả cha và mẹ có được không Read More »