Khai thác thủy sản

Thuế, lệ phí đối với cá nhân, tổ chức khai thác thủy sản

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thuế, lệ phí đối với cá nhân, tổ chức khai thác thủy sản Luật sư Tư vấn Luật Thủy sản – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, …

Thuế, lệ phí đối với cá nhân, tổ chức khai thác thủy sản Read More »

Đối tượng, điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đối tượng, điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản Luật sư Tư vấn Luật Thủy sản – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận …

Đối tượng, điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản Read More »

1900.0191