Không có biên bản tai nạn lao động có thể đi giám định thương tật không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Không có biên bản tai nạn lao động có thể đi giám định thương tật không Xin chào tất cả các anh chị em luật sư… Em bị tai nạn Lao động tháng 12-2016 nhưng công ty không làm biên bản tai nạn Lao động. Nên không đi …

Không có biên bản tai nạn lao động có thể đi giám định thương tật không Read More »