Khi bị kiện thì bị cáo có bị phong tỏa tài sản?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khi bị kiện thì bị cáo có bị phong tỏa tài sản? Một người nợ tiền tôi số tiền là 400 triệu đồng, vay từ năm 2013 tới nay vẫn không trả, tôi đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng không hiệu quả, người này lúc nào cũng nói …

Khi bị kiện thì bị cáo có bị phong tỏa tài sản? Read More »