Khi chuyển nhượng nhà thuốc mà không chuyển tên giấy tờ có sao không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khi chuyển nhượng nhà thuốc mà không chuyển tên giấy tờ có sao không Tôi có một nhà thuốc tại quận Ba Đình, nay tôi không có nhu cầu kinh doanh nữa nên muốn chuyển nhượng cho bên khác tiếp tục hoạt động, tuy nhiên bên này chưa có …

Khi chuyển nhượng nhà thuốc mà không chuyển tên giấy tờ có sao không Read More »