Em không đội mũ bị Cảnh sát giao thông bắt, lấy biên bản và bị giữ bằng, khi em lên nộp phạt thì có lấy được bằng không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Em không đội mũ bị Cảnh sát giao thông bắt, lấy biên bản và bị giữ bằng, khi em lên nộp phạt thì có lấy được bằng không? Em không đội mũ bị Cảnh sát giao thông bắt.Với tinh thần sai đâu chịu đấy không chui. Em lấy biên …

Em không đội mũ bị Cảnh sát giao thông bắt, lấy biên bản và bị giữ bằng, khi em lên nộp phạt thì có lấy được bằng không? Read More »