Chồng bắt vợ nghỉ làm ở nhà nội trợ nuôi con, tiền chủ yếu do chồng làm ra, khi ly hôn có được chia tài sản không ?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Chồng bắt vợ nghỉ làm ở nhà nội trợ nuôi con, tiền chủ yếu do chồng làm ra, khi ly hôn có được chia tài sản không ? Các bác cho hỏi chút: người vợ ở nhà không đi làm từ khi có con (do chồng bắt ở nhà …

Chồng bắt vợ nghỉ làm ở nhà nội trợ nuôi con, tiền chủ yếu do chồng làm ra, khi ly hôn có được chia tài sản không ? Read More »