Khi phát hiện con em bị xâm hại tình dục phải làm gì để thu thập chứng cứ

Câu hỏi của khách hàng: Khi phát hiện con em bị xâm hại tình dục phải làm gì để thu thập chứng cứ Tôi muốn hỏi khi phát hiện con em mình bị xâm hại tình dục, chúng tôi phải làm gì để thu thập, bảo vệ chứng cứ, nộp cho cơ quan điều tra? Rất …

Khi phát hiện con em bị xâm hại tình dục phải làm gì để thu thập chứng cứ Read More »