Khi thu hồi không xác định lại loại đất có đúng quy định trình tự

Câu hỏi của khách hàng: Khi thu hồi không xác định lại loại đất có đúng quy định trình tự Các Luật sư cho mình tham vấn 1 vấn đề ạ. Gia đình mình có 1 mảnh đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 và được cấp bìa đỏ năm 1995 với diện …

Khi thu hồi không xác định lại loại đất có đúng quy định trình tự Read More »