Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý? Những vụ án hành chính nào mà Tòa án chưa thể thụ lý ngay mà cần phải có điều kiện thì tòa án mới có thể thụ lý được, cho em xin giải thích …

Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý? Read More »