Đơn khiếu nại gây tiếng ồn, ô nhiễm tiếng ồn

Đơn khiếu nại gây ô nhiễm tiếng ồn là văn bản do người khiếu nại bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức xác lập nhằm đề nghị, tố cáo với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết về hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn do cá nhân, …

Đơn khiếu nại gây tiếng ồn, ô nhiễm tiếng ồn Read More »