Biên lai thu tiền phạt ghi sai năm tài khóa, không có dấu giáp lai thì có hợp lệ không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Biên lai thu tiền phạt ghi sai năm tài khóa, không có dấu giáp lai thì có hợp lệ không? Xin hỏi biên lai như thu tiền phạt mà ghi sai năm tài khóa, không có dấu giáp lai thì là đúng hay sai vậy tư vấn hỗ trợ …

Biên lai thu tiền phạt ghi sai năm tài khóa, không có dấu giáp lai thì có hợp lệ không? Read More »