Không có giấy gọi khám sơ tuyển thì có nằm trong diện phục vụ NVQS không?

Câu hỏi của khách hàng: Không có giấy gọi khám sơ tuyển thì có nằm trong diện phục vụ NVQS không? Xin chào cả nhà, mạn phép cho em hỏi một vài vấn đề bên luật NVQS (nghĩa vụ quân sự)! Em không có giấy gọi khám sơ tuyển NVQS thì em có nằm trong …

Không có giấy gọi khám sơ tuyển thì có nằm trong diện phục vụ NVQS không? Read More »