Không có hợp đồng chỉ có giấy viết tay thì có kiện đòi tiền được không?

Câu hỏi của khách hàng: Không có hợp đồng chỉ có giấy viết tay thì có kiện đòi tiền được không? Ông bà em ở quê bán thức ăn chăn nuôi. Có người trong thôn mua cám gà nợ (thường là lúc bán họ trả. Nhưng chăn nuôi không có lãi nên họ không chăn nuôi …

Không có hợp đồng chỉ có giấy viết tay thì có kiện đòi tiền được không? Read More »