Không có khả năng thi hành án một lần thì có bị cưỡng chế trả tiền không?

Câu hỏi của khách hàng: Không có khả năng thi hành án một lần thì có bị cưỡng chế trả tiền không? Tôi đã ly hôn chồng. Tòa quyết định tôi nhận hết tài sản và tôi phải trả thối tiền mặt lại cho chồng tôi là 512 triệu. Sau khi Ly hôn xong tôi …

Không có khả năng thi hành án một lần thì có bị cưỡng chế trả tiền không? Read More »