Không có nơi để chuyển hộ khẩu thì có được giữ hộ khẩu tại nhà đã bán không?

Không có nơi để chuyển hộ khẩu thì có được giữ hộ khẩu tại nhà đã bán không? Tôi có hộ khẩu ở quận Phú Nhuận TP.HCM sinh sống ở đây gần 12 năm, sau đó tôi bán nhà sang tạm trú nhà bác họ ở Quận 1, TP.HCM, vì chưa có nhà sở hữu …

Không có nơi để chuyển hộ khẩu thì có được giữ hộ khẩu tại nhà đã bán không? Read More »