Không đăng ký dịch vụ nhưng ngân hàng bắt đóng tiền thì phải xử lý thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Không đăng ký dịch vụ nhưng ngân hàng bắt đóng tiền thì phải xử lý thế nào Kính gửi các anh chị trong hội luật sư. Em có một sự việc phản ánh về cách làm việc vô trách nhiệm, lừa dối định chiếm đoạt tiền của khách hàng của F….. …

Không đăng ký dịch vụ nhưng ngân hàng bắt đóng tiền thì phải xử lý thế nào Read More »