Xử phạt nếu không thực hiện nghĩa vụ quân sự như thế nào?

Xử phạt nếu không thực hiện nghĩa vụ quân sự như thế nào? Theo quy định tại Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016), nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa …

Xử phạt nếu không thực hiện nghĩa vụ quân sự như thế nào? Read More »