Không được bố trí tái định cư ở khu gần nơi đất bị thu hồi có đúng không?

Câu hỏi của khách hàng: Không được bố trí tái định cư ở khu gần nơi đất bị thu hồi có đúng không? Nhà mình thuộc diện thu hồi đất để làm dự án, gia đình mình sống ở đây từ trước năm 1975. Cách nhà mình 20 mét có khu tái định cư (hình …

Không được bố trí tái định cư ở khu gần nơi đất bị thu hồi có đúng không? Read More »