Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương

Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương, đơn xin nghỉ không hưởng lương cho giáo viên, giảng viên. Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương là văn bản được người lao động có công việc giảng dạy sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tổ chức cho người này được …

Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương Read More »