Đặt cọc nhiều lần phải đền cọc bao nhiêu?

Đặt cọc thành nhiều lần thì phải đền cọc bao nhiêu? Tính như thế nào? Chào tất cả mọi người.Em vó một câu hỏi như sau mong mọi người giúp đỡ.Em mua thửa đất của ông A. Ngày 7/12 có đặt cọc 100 triệu, có hợp đồng đặt cọc. Ngày 10/12, vì sợ ông A …

Đặt cọc nhiều lần phải đền cọc bao nhiêu? Read More »