Đã lấy lại đăng ký xe ngân hàng giữ và xuất trình thì có được chuyển sang lỗi không mang không?

Câu hỏi của khách hàng: Đã lấy lại đăng ký xe ngân hàng giữ và xuất trình thì có được chuyển sang lỗi không mang không? Xin được tư vấn: Mình 22 tuổi, điều khiển xe ô tô con 4 chỗ. Giấy đăng ký xe mình thế chấp ngân hàng có thời hạn đến 24/12/2017. …

Đã lấy lại đăng ký xe ngân hàng giữ và xuất trình thì có được chuyển sang lỗi không mang không? Read More »