Không thể trả lãi thì có được yêu cầu chỉ trả tiền gốc không

Câu hỏi của khách hàng: Không thể trả lãi thì có được yêu cầu chỉ trả tiền gốc không Em cần tư vấn vài vấn đề sau ạ 1. Ngày 26/07/2018 em có vay của 1 người 10 triệu với lãi suất là 20 ngàn/ triệu/ ngày. Em vẫn đóng đều tới nay là hơn …

Không thể trả lãi thì có được yêu cầu chỉ trả tiền gốc không Read More »