Kinh nghiệm giải quyết các vụ án có người nước ngoài phạm tội

Kinh nghiệm giải quyết các vụ án có người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam. Những năm gần đây, số người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chiều hướng gia tăng, nhưng Liên ngành Trung ương chưa có hướng dẫn thi hành hoạt …

Kinh nghiệm giải quyết các vụ án có người nước ngoài phạm tội Read More »