Là chú thì có được làm giấy khai sinh cho cháu không?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Là chú thì có được làm giấy khai sinh cho cháu không? Năm nay, cháu tôi vào lớp 1 nhưng phát hiện ra không có giấy khai sinh. Bố mẹ của cháu đã ly hôn. Bố cháu đang ngồi tù, mẹ cháu thì đã bỏ đi. Tôi là …

Là chú thì có được làm giấy khai sinh cho cháu không? Read More »